Ulga termoizolacyjna

Ulga podatkowa 17%

Ulga termomodernizacyjna, a program Mój Prąd
Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój prąd.
Cenę instalacji należy pomniejszyć o kwotę dotacji w programie, a następnie uwzględnić w deklaracji PIT.

Przykład:
Zakup instalacji fotowoltaicznej kosztował 24 tys. zł, na instalację została przyznana instalacja w programie Mój Prąd w wysokości 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej wyniesie zatem 19 tys. zł i otrzymasz 3 230 zł zwrotu podatku (przykład dla podatku PIT 17%).

Skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym i dowiedz się więcej o instalacji fotowoltaicznej

Kontakt