Program Mój Prąd – podstawowe informacje

Program mój prąd

Program Mój Prąd – podstawowe informacje

Program Mój Prąd

 

Rozwój współczesnej technologii, powszechne uzależnienie człowieka od energii elektrycznej rodzi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego i przyszłości Ziemi. Trzeba zadbać o nasze życie i następnych pokoleń. Zmiany powinny rozpocząć się już w tej chwili. Szansą jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Systemy fotowoltaiczne poprzez produkcję zielonej energii elektrycznej nie emitują pyłów, a także trujących substancji, które są pochodną procesu spalania. W celu zachęcenia społeczeństwa do sięgnięcia do tych rozwiązań uruchomiono program rządowego wsparcia pod nazwą „Mój Prąd”. Zasadniczym założeniem jest wsparcie finansowe inwestycji polegających właśnie na montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Warto więcej dowiedzieć się na temat tej inicjatywy.

 

Program Mój Prąd – podstawowe informacje

 

Program Mój Prąd jest to projekt, który polega na udzieleniu dotacji gospodarstwom domowym, która pozwoli sfinansować zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie to sprawi, że możliwe będzie uniezależnienie się od publicznych dostawców prądu. Przyczyni się to również do większej świadomości społeczeństwa, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. Co więcej, zaletą takiej inwestycji jest także generowanie niskich kosztów eksploatacji obiektu.

 

Program Mój Prąd – kto może skorzystać z dofinansowania?

Z rządowego programu Mój Prąd może skorzystać każda osoba fizyczna, która pragnie przeprowadzić inwestycję polegającą na montażu systemu fotowoltaicznego. Dodatkowo pieniądze przyznawane są inwestorom, którzy opłacili instalację paneli po 23 lipca 2019 roku. W przypadku, gdy montaż uregulowano przed datą ogłoszenia projektu, wsparcie nie zostanie udzielone. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie kosztów energii elektrycznej, a także kwestie ekonomiczne i ekologiczne. Moduł ten jest bezobsługowy. Co więcej, panele słoneczne są niezwykle wytrzymałe i posłużą użytkownikowi przez wiele lat. Przyczynia się to również do dużo mniejszej emisji dwutlenku węgla.

 

 

Program Mój Prąd – jakie wsparcie można otrzymać?

Właściciel nieruchomości, który pragnie wykorzystać rozwiązanie w postaci paneli fotowoltaicznych, może otrzymać dotację, która pokryje do 50 procent kosztów przedsięwzięcia. Jednakże kwota ta nie może być wyższa niż 5 000 złotych

Ulga podatkowa 18%
Ulga termomodernizacyjna, a program Mój Prąd.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój prąd.
Cenę instalacji należy pomniejszyć o kwotę dotacji w programie, a następnie uwzględnić w deklaracji PIT.
Przykład:
Zakup instalacji fotowoltaicznej kosztował 22 tys. zł, na instalację została przyznana instalacja w programie Mój Prąd w wysokości 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej wyniesie zatem 17 tys. zł i otrzymasz 2890 zł zwrotu podatku (przykład dla podatku PIT 17%).
Końcowy koszt instalacji wyniesie 14110 zł

 

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podania można złożyć osobiście, listownie, lub elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego bądź korzystając z e-dowodu z czytnikiem NFC. Nabór dokumentów w drugiej edycji projektu trwa do 18 grudnia 2020 roku.

Osoba zainteresowana dodatkowo musi dostarczyć kilka załączników. Istotne znaczenie ma kopia faktury potwierdzająca dostawę, a także montaż instalacji, na której umieszczono adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Co więcej, przedkłada się potwierdzenie opłacenia tego rachunku. Wymagane jest także zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, który zarządza systemem, do którego przyłączono instalację fotowoltaiczną. Pamiętać należy także o podpisaniu klauzuli stworzonej dla wnioskodawców w związku z RODO, a także oświadczeniu o samodzielnym montażu, gdy taka czynność rzeczywiście została przeprowadzona.

Wybierając naszą firmę, otrzymujesz pełne wsparcie w przygotowaniu dokumentów.
Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.