Program Czyste Powietrze 2020

Program Czyste Powietrze 2020

Współcześnie świat stoi przed bardzo dużym problemem związanym ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska. Brak reakcji może doprowadzić do tragicznych skutków. Dlatego też konieczne są konkretne i radykalne działania. Jednym z nich jest Program Czyste Powietrze. Jego głównym założeniem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów, jak również innych szkodliwych substancji przenoszących się do atmosfery za sprawą domów jednorodzinnych, które należą do osób prywatnych. Warto poznać jego najważniejsze założenia.

Program Czyste Powietrze – co warto o nim wiedzieć?
Podstawowym celem tego programu jest wymiana starych pieców, a także kotłów na paliwo stałe, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych. Wszystko to jest potrzebne do efektywnego zarządzania energią. Wdrożenie tego rozwiązania przyczyni się nie tylko do zadbania o świat, w którym żyjemy, ale także pozwoli zwiększyć budżet domowy za sprawą poczynionych oszczędności.

Program Czyste Powietrze 2020 – na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dofinansowanie?
Projekt ten przewiduje możliwość otrzymania zwrotu części kosztów poniesionych przez inwestorów w ramach czynności skupiających się na dążeniu do zmniejszenia zużycia energii, a także przedostawania się szkodliwych związków do środowiska. Maksymalna kwota dotacji wynosi 53 tysiące złotych. W przypadku inwestycji przekraczającej wymienioną wartość, dodatkowe wydatki można sfinansować za pomocą pożyczki.
Program dotyczy konkretnych działań. Środki pieniężne można uzyskać między innymi na wymianę starych źródeł ciepła na takie, które spełniają wymagania. Do tych inwestycji zalicza się również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i wymianę systemu centralnego ogrzewania, instalację odnawialnych źródeł energii, czy też wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze 2020 – terminy, które trzeba znać
Osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z programu, muszą poznać najważniejsze terminy. Wnioski z zainteresowanymi osobami będą podpisywane do końca 2027 roku. Natomiast ostateczny czas realizacji projektu upływa w 2029 roku. Maksymalny okres wykonania inwestycji nie może przekroczyć 24 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie i nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 roku. W tym przypadku optymalny czas spłaty pożyczki wynosi 15 lat. Istotne jest to, że można skorzystać z karencji, która nie może być dłuższa niż do zakończenia przedsięwzięcia. Warto także podkreślić, że inwestycji nie można zakończyć przed dniem złożenia wniosku o otrzymanie dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu?
Przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie i realizacja przebiega w kilku etapach. Instytucje odpowiedzialne za ocenę dokumentów to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku trzeba zapoznać się ze szczegółami projektu. W dalszej kolejności weryfikuje się stan obiektu, a także określa jego potrzeby. Po przeprowadzeniu tych czynności należy wypełnić i złożyć podanie o dofinansowanie. Gdy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, składa się dokument dotyczący płatności. Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po wykonaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Ostatnie fazy to zakończenie inwestycji i jej rozliczenie.

Program czyste powietrze 2020 – wysokość dofinansowania
Wysokość uzyskanych środków uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. Na najwyższą dotację mogą liczyć osoby, w których przypadku dochód ten nie przekracza kwoty 600 złotych.

Skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym i dowiedz się więcej o instalacji fotowoltaicznej

Kontakt