Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Wiedza jest kluczowym elementem rozwoju ludzkości. Najlepszym sposobem jej pozyskania jest zadawanie pytań. Mają one niesamowitą moc, gdyż rozjaśniają sytuację, potrafią wyjaśnić rozbieżności i wprowadzają człowieka do nowej rzeczywistości, gdy nieznane dotąd zagadnienia otwierają swoje drzwi. Dlatego wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, zebraliśmy najczęstsze pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwieją się Wasze wątpliwości, a gdyby tak się nie stało, zapraszamy do kontaktu.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

  1. Panele fotowoltaiczne przekształcają energię ze słońca na prąd stały.
  2. Inwerter zamienia prąd stały na prąd zmienny, który możesz używać w swoim domu.
  3. Prąd zmienny którego nie wykorzystasz jest wysyłany z powrotem do sieci.

Czy dotację z programu mój prąd, można łączyć z innymi dofinansowaniami?

Nie można łączyć z dotacjami z innych źródeł, natomiast dotacja Dotacja łączy się z ulgą podatkową – ulgę wylicza się od ceny instalacji pomniejszonej o dotację

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o dotację z progrmu mój prąd?

Elementy wniosku to formularz, faktura, potwierdzenie opłacenia faktury oraz potwierdzenie wymiany licznika.

Nadal nie wiem, jaka jest dokładnie zasada działania instalacji fotowoltaicznej?

Do zrozumienia sposobu działania paneli fotowoltaicznych potrzebna jest znajomość efektu fotowoltaicznego. W wyniku działania promieniu słonecznych elektrony znajdujące się w krysztale krzemu, z którego składają się ogniwa paneli słonecznych, ulegają wzbudzeniu, przechodzą na wyższy poziom energetyczny i zostają wybite. Przemieszczanie się ich przyczynia się do tego, że między elektrodami tworzy się różnica potencjałów, a więc prąd elektryczny stały. Korzystanie z niego w domu lub firmie jest możliwe za sprawą inwertera solarnego (falownika). Urządzenie przekształca prąd stały w zmienny o parametrach zgodnych z siecią publiczną, a więc takich, które znajdują się w gniazdkach elektrycznych.

Zależy mi na poznaniu podstawowych rodzajów instalacji fotowoltaicznych, gdyż pragnę wybrać taką, która spełni moje oczekiwania.

Wyróżnia się trzy rodzaje instalacji fotowoltaicznej, a mianowicie on-grid, off-grid i systemy hybrydowe. Pierwsze rozwiązanie należy do najpopularniejszych i najbardziej wydajnych w naszych warunkach. Cechą wyróżniającą jest fakt podłączenia do sieci. W rezultacie niezużyta na bieżąco energia powstała w ogniwach fotowoltaicznych może być magazynowana. W miesiącach zimowych lub gdy produkcja prądu jest niższa, można wykorzystać zgromadzoną energię.

Drugi rodzaj, a więc off-grid nie jest podłączony do sieci. Tutaj nadwyżki przechowywane są w akumulatorach. System sprawdza się na obszarach odizolowanych, które nie mają bezpośredniego przyłączenia bądź tam, gdzie często dochodzi do awarii lub wstrzymania dostaw energii.

Zestawieniem tych dwóch rozwiązań jest instalacja hybrydowa. Jest ona podłączona do sieci, ale również ma możliwość magazynowania energii w akumulatorach. Gdy dochodzi do przerwy dostaw prądu, przełącza się automatycznie na pobór energii z akumulatorów.

Na jaki wydatek muszę się przygotować, gdy zdecyduję się na zamontowanie paneli fotowoltaicznych i od jakich czynników zależy cena?

Osoba, która rozważa taką inwestycję, musi liczyć się z kosztem kształtującym się na poziomie od 4 do 5 tysięcy netto za 1 kWp. Cena ta zależy od kilku czynników. Istotne znaczenie ma producent i jakość użytych komponentów. Uwzględnia się również rodzaj systemu montażowego, a także wielkość instalacji.

Ile dni trwa założenie instalacji fotowoltaicznej?

Standardowo założenie instalacji fotowoltaicznej nie powinno trwać dłużej niż 3 dni. Na wydłużenie realizacji zadania mogą mieć wpływ wyjątkowo złe warunki atmosferyczne lub nietypowa konstrukcja powierzchni, na której mają znaleźć się panele.

Zastanawiam się nad tym, czy kąt, a także położenie dachu mają w tym przypadku jakieś znaczenie?

Tak jest to ważna kwestia. Ze względu na to, że znajdujemy się na półkuli północnej należy zadbać, aby panele słoneczne były zwrócone na południe. Dopuszcza się odchylenie, które nie może wynosić więcej niż kilkanaście stopni. W przeciwnym przypadku potrzebne będzie zainstalowanie dodatkowych wysięgników. Wówczas niestety trzeba liczyć się z wyższymi kosztami, a także gorszym efektem wizualnym.

Jaki rodzaj dachu jest najlepszy, jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną?

Panele fotowoltaiczne będą realizowały swoje zadanie na każdym dachu. Jednakże bez spełnienia pewnych warunków się nie obędzie. Zasadnicze znaczenie ma montaż właściwych haków mocujących. Inne komponenty należy wybrać w przypadku powierzchni pokrytej blachodachówką, a jeszcze inne przy pokryciu ceramicznym. Rodzaj elementów instalacyjnych uzależniony jest także od tego, czy dach jest płaski, czy też ma pewien kąt nachylenia. Zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji trzeba wybrać stelaż, który sprawi, że na struktury będzie padała optymalna ilość promieni słonecznych.

Ile energii jest w stanie wytworzyć instalacja fotowoltaiczna?

Ilość wytworzonej energii przez instalację fotowoltaiczną jest uzależniona od dwóch czynników, a mianowicie od jej lokalizacji, a także wielkości. Panel zwrócony w stronę południową, który ma 1 kWp w ciągu roku wyprodukuje od 900 do 1100 kWh. System działa najsprawniej w okresie dużego nasłonecznienia bez zacienienia przy temperaturze 25 stopni Celsjusza. Dlatego trzeba dbać o to, aby miejsce lokalizacji modułów nie było zasłonięte przez drzewa lub obiekty budowlane.

Co warto wiedzieć na temat konserwacji systemu fotowoltaicznego?

Osoba decydująca się na taką inwestycję nie musi pamiętać o stałej konserwacji, gdyż system ten nie wymaga szczególnego działania w tym zakresie. Raz na kilka lat warto zweryfikować sprawność falownika, a także zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Gdy struktury są zakurzone, można spłukać je deszczówką.

Czy poradzę sobie z obsługą instalacji fotowoltaicznej?

Nie trzeba martwić się obsługą instalacji, gdyż działanie odbywa się praktycznie w sposób zautomatyzowany. Nie potrzeba żadnej ingerencji, gdyż jest to naturalny proces. Wytwarzanie energii elektrycznej, dostarczanie medium do falownika, a w dalszej kolejności do sieci przebiega bez jakiejkolwiek pomocy, a pieczę nad tym sprawuje system bezpieczeństwa.

Jak długu działa taki system?

Instalacja fotowoltaiczna jest w stanie skutecznie realizować swoje zadanie przez 30, a nawet 35 lat. Znane są także przypadki w krajach, które korzystają z tych rozwiązań już od dłuższego czasu wskazujące, że system ten może produkować energię nawet po upływie 35 lat. Jedynym mankamentem jest tutaj niewielki spadek wydajności.

Jaki wpływ na sprawność całego systemu mają opady atmosferyczne, na przykład śnieg?

Struktury, na których znajduje się śnieg, nie wytwarzają energii elektrycznej. Jednakże istnieje rozwiązanie. Moduły można ustawić w taki sposób na powierzchni dachu, aby elementy te uległy nagrzaniu i doprowadziły do roztopienia zalegającego śniegu. W okresie zimowym instalacja wytwarza około ¼ energii w porównaniu do letnich miesięcy. Zatem zalegający przez dwa miesiące śnieg doprowadzi do spadku wytwarzania energii o 6 procent w odniesieniu do całego roku. Paneli fotowoltaicznych nie należy odśnieżać, gdyż pojawia się ryzyko ich uszkodzenia podczas zamiatania lub innych czynności z tym związanych.

Bardzo często słyszę, jak ludzie zamiennie używają określeń panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne? Czy jest to słuszne?

Niestety nie! Są to zupełnie inne urządzenia. Cechą wspólną jest to, że oba rozwiązania korzystają z energii słonecznej, ale na tym się kończy. Panele fotowoltaiczne umożliwiają zamianę energii promieniowania słonecznego na elektryczną. Natomiast kolektory używają naturalnego procesu do podgrzania wody w zbiorniku. Pomyłki najprawdopodobniej wynikają z tego, że komponenty te wyglądają bardzo podobnie.

Czy można korzystać zarazem z jednej i drugiej opcji?

Nie ma żadnych przeciwwskazań. Muszą być jednak zlokalizowane w taki sposób, aby nie zasłaniały sobie wzajemnie słońca.

Kto to właściwie jest prosument?

Mianem prosumenta określa się osobę, która jest jednocześnie producentem i konsumentem. W związku z tym, że dysponuje on własną instalacją fotowoltaiczną, wytwarza on prąd na własne potrzeby i oddaje do sieci publicznej powstałe nadwyżki. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w okresie letnim. Zimą, gdy wydajność jest słabsza, prosument odbiera powstałe zapasy. Gdy istnieje potrzeba, wykupuje prąd od zakładu energetycznego.

Czy potrzebuję jakiegoś dokumentu uprawniającego mnie do instalacji systemu fotowoltaicznego?

W przypadku instalacji systemu fotowoltaicznego nie jest potrzebne żadne pozwolenie, gdy struktury pragnie się umieścić na dachu budynku, gruncie lub innej nieruchomości, której jest się właścicielem. Wyjątkiem są obiekty wspólne, na przykład na dachu bloku bądź kamienicy zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową.

Kto zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z podłączeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej?

Podmiotem zobowiązanym do pokrycia kosztów związanych z podłączeniem mikroinstalacji do sieci jest zakład energetyczny. W tym celu inwestor składa odpowiedni wniosek. Instytucja ma 30 dni na wymianę licznika dwukierunkowego mierzącego ilość prądu oddanego, a także pobranego z sieci.

Na jakich zasadach odbywa się rozliczenie z zakładem energetycznym?

Rozliczenie z operatorem może odbywać się z uwzględnieniem terminów miesięcznych, dwumiesięcznych lub półrocznych. Licznik zlicza energię oddaną i pobraną. Po zestawieniu tych wartości wystawia się fakturę. Optymalnie dobrana moc instalacji sprawia, że można spodziewać się wysokości na poziomie kosztów stałych.

Czy system fotowoltaiczny przyczynia się do powstania pewnych niedogodności dla okolicznych mieszkańców?

Struktury nie wpływają na okolicę. Nie powstają żadne drgania ani hałas, który mógłby wywierać negatywny wpływ na ludzi, czy zwierzęta. Jedynym skutkiem, jaki mogą wywołać u sąsiadów to chęć zainstalowania podobnego rozwiązania.

Czy instalacja fotowoltaiczna powoduje emisję CO2 bądź innych szkodliwych związków?

Jest to czysta energia, podczas której nie dochodzi do powstania żadnych niebezpiecznych substancji.

Dlaczego system fotowoltaiczny zaliczany jest do rozwiązań ekologicznych?

Ogniwa fotowoltaiczne produkują czystą energię z odnawialnego źródła, jakim są promienie słoneczne. Nie wymagają zatem dostarczenia paliw kopalnych, nie wytwarzają spalin, a także nie generują hałasu. Czynniki te sprawiają, że nie wywierają one wpływu na świat roślin i zwierząt w pobliskiej okolicy. Co więcej, wykorzystują one materiały, które mogą być poddane ponownemu zastosowaniu.

Skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym i dowiedz się więcej o instalacji fotowoltaicznej

Kontakt