Fotowoltaika – jak działa ten system?

Fotowoltaika – jak działa ten system?

Fotowoltaika – jak działa ten system?

Wszystkie urządzenia elektryczne potrzebują energii, bez której nie mogą pracować. Aby jednak zrozumieć użyteczność fotowoltaiki, należy uświadomić sobie jeden istotny fakt, a mianowicie: prąd można nie tylko kupować, ale również samemu produkować w domu. Właśnie w tym celu klientom oferuje się panele słoneczne oraz całą instalację fotowoltaiczną, by zaspokajać ich zapotrzebowanie na energię. Instalacja fotowoltaiczna działa wykorzystując zamianę energii słonecznej na energię elektryczną, która jest następnie przekazywana z instalacji użytkownika do publicznej sieci energetycznej, czyli do zakładu energetycznego zajmującego się sprzedażą i dystrybucją takiej energii. Niezbędnym warunkiem pracy instalacji jest zatem dostęp do energii słonecznej i wykorzystanie odpowiedniego nasłonecznienia. Sposób działania systemu wydaje się w związku z powyższym prosty dla każdej osoby.
Szacuje się, że przy montażu instalacji fotowoltaicznej należy wybierać miejsca możliwie niezacienione, ponieważ tylko takie gwarantują absorbowanie możliwie największej części promieniowania słonecznego. Do uzyskania mocy w wysokości 1 kW potrzeba stosunkowo dużej powierzchni samych paneli, ponieważ około 5-6 m kwadratowych. Wybór miejsca położenia paneli jest zatem kluczową i strategiczną dla kosztów produkcji i zużywania energii decyzją.

 

Elementy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna nie jest skomplikowanym systemem, zaś główne zasady działania można poznać, jeśli zrozumieć, iż składa się ona z paneli fotowoltaicznych (określanych często zamiennie jako panele słoneczne), jak również inwertera, tj. urządzenia pozwalającego przekształcić prąd stały w prąd zmienny, który płynie w gniazdkach użytkowników.
Ważną cechą samych paneli fotowoltaicznych jest to, że można je zamontować nie tylko na dachu budynku, ale również w gruncie. W pierwszym przypadku użytkownik ma do wyboru instalację paneli na dachu budynku mieszkalnego albo pomieszczenia gospodarczego (na przykład garażu). W drugim natomiast decyduje się na bezpośrednie zamontowanie paneli w gruncie z oczywistą ochroną takiej instalacji przed niepożądanym wpływem czynników fizycznych. Warto podkreślić, że niezależnie od wyboru sposobu instalacji musi ona uwzględniać dodatkowo zabezpieczenia przeciwnapięciowe, które chronią przed wyładowaniami elektrycznymi i przecięciami. Panele montuje się w tzw. zestawie montażowym zawierającym wszystkie niezbędne mocowania tak, aby przylegały one trwale do podłoża albo powierzchni dachu.

 

Czym jest bilansowanie?

Zakup i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej pociąga za sobą konieczność wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy celem bilansowania produkcji i zakupu takiej energii. Na zakładzie energetycznym ciąży obowiązek bezpłatnej wymiany licznika w terminie do 30 dni od zamontowania instalacji, więc użytkownik nie musi się martwić żadnymi dodatkowymi kosztami w tym zakresie. Licznik dwukierunkowy mierzy, jaka energia jest wysyłana do sieci publicznej, a jaka pobierana z tej sieci. Na podstawie takiego bilansu można łatwo obliczyć zużycie energii, jak również z reguły spotykane nadwyżki w jej produkcji wysyłanej do zakładu energetycznego. Głównym celem tego rozwiązania jest umożliwienie użytkownikowi, aby wyprodukowane w miesiącach letnich nadwyżki energii mógł on wykorzystać w miesiącach jesienno-zimowych, które wymagają zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Co istotne, osoba może skorzystać z nadwyżki wyprodukowanej energii nawet do 365 dni od dnia jej wprowadzenia do publicznej sieci energetycznej. Szczegółowe odniesienia w tej materii zawarto w ustawie o odnawialnych źródłach energii przyjętej dnia 20 lutego 2015 roku. Ustawodawca określił, że rozliczenia użytkownika z zakładem energetycznym są bezgotówkowe oraz należy uwzględnić w nich wielkość samej instalacji. W praktyce oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej przez użytkownika energii trafiają do sieci zakładu energetycznego oraz mogą być z niej odbierane przy zastosowaniu opustu cenowego dla użytkownika. Mianowicie, przy instalacjach o mocy do 10kW prosument uzyskuje zniżkę 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh, natomiast przy instalacji o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW wartość zniżki wynosi 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh. Użytkownik może zatem pobierać bezpłatnie z sieci 80% lub 70% oddanej energii wyprodukowanej dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Możesz skontaktować się z naszym doradcą, dowiesz się:

  • Jak obniżyć rachunki za prąd
  • Jaki jest koszt inwestycji w instalacje fotowoltaiczną, dla Twojego budynku
  • Po jakim czasie inwestycja się zwróci.