Aspekty finansowe zakupu instalacji fotowoltaicznej

Aspekty finansowe zakupu instalacji fotowoltaicznej

Aspekty finansowe zakupu instalacji fotowoltaicznej

Aby cieszyć się wolnością energetyczną dzięki instalacji fotowoltaicznej, niezbędne jest poniesienie początkowych kosztów takiej inwestycji. Koszt zależy tak od przewidywanego zapotrzebowania domu na energię elektryczną, a co za tym idzie, od mocy instalacji, jak i rodzaju zastosowanych komponentów w instalacji fotowoltaicznej.
Równie ważne aspekty kosztowe wiążą się z wielkością, bieżącym sposobem pokrycia dachu, gdzie mają być położone panele oraz kątem jego nachylenia, czy dostępem do pomocy publicznej przy finansowaniu inwestycji.

 

Obliczenie mocy instalacji potrzebnej dla użytkownika

Potrzeby energetyczne każdego użytkownika będą odmienne, co będzie miało niebagatelny wpływ na prognozowane koszty zakupu i montażu fotowoltaiki. Moc instalacji można obliczyć samodzielnie albo skonsultować się ze specjalistyczną firmą, która oferuje sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej. Elementem obsługi umowy jest często wykonanie skrupulatnego kosztorysu zapotrzebowania domu na energię elektryczną pochodzącą z paneli słonecznych. Warto więc skorzystać z pomocy fachowców, jeśli użytkownik obawia się, że nieprawidłowo przeliczy wspomnianą moc i koszty instalacji.
Uproszczony wzór na obliczenie mocy potrzebnej dla użytkownika można jednak przedstawić w sposób następujący:

Poszczególne komponenty tego wzoru oznaczają:

  • Ek – roczne zużycie energii wyrażone w kWh;
  • a – udział bieżącej konsumpcji własnej (w %);
  • b – udział ilości energii, którą użytkownik oddaje do sieci (w %);
  • a+b – 100%;
  • opust – 0,7 za 1 kWh (przy instalacji o mocy do 10 kW) lub 0,8 (przy instalacji o mocy 10-50 kW);
  • uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację (w kWh).

Skorzystaj z kalkulatora Fotowoltaiki i wylicz szacunkową kwotę inwestycji:

Kalkulator

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę – przykład praktyczny

Instalacja fotowoltaiczna ma przyczynić się do osiągnięcia zwrotu kosztów włożonych w inwestycję w określonym czasie. Jest to zależne głównie od wielkości instalacji i zapotrzebowania domu na energię elektryczną. Przyjmuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe, zużywa rocznie około 3600 kWh. Aby pokryć to zapotrzebowanie, niezbędny jest zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW, co odpowiada wielkości paneli w przedziale 23-28 m kwadratowych.
Koszt zakupu takich paneli może zamknąć się w przedziale 21-26 tys. zł. Wstępnie szacowany okres zwrotu z inwestycji powinien być nie dłuższy niż 5-7 lat. Dodatkowym aspektem jest tutaj możliwość skorzystania przez użytkowników z dofinansowania w ramach programu rządowego Mój Prąd, w tym wykorzystania ulgi przy podatku dochodowym (tzw. ulgi termomodernizacyjnej). Odliczenia są dostępne od 2019 roku zarówno dla rozliczających się liniowo, według stawek 17% i 32%, jak i osób rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dostęp do środków publicznych może wpłynąć na obniżenie prognozowanego czasu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.

 

Fotowoltaika przyszłością w produkcji energii elektrycznej?

Zalety fotowoltaiki są na tyle zróżnicowane, że prognozuje się, iż w nieodległej przyszłości stanie się ona powszechnym sposobem produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Systematycznie spada koszt zakupu instalacji w związku z rosnącą liczą podmiotów konkurujących na rynku o względy klientów. Rośnie przy tym świadomość ekologiczna konsumentów oraz rządu i samorządów, które dopłacają do zamontowania instalacji oraz oferują ulgi podatkowe dla osób korzystających z tego rozwiązania. To ostatnie oferuje przede wszystkim pełniejszą kontrolę nad kosztami energii elektrycznej oraz komfort korzystania z nadwyżek wyprodukowanej energii.